Geschiedenis

diederichslaan-naar-t-boschDe Diederichslaan is genoemd naar de weduwe Diederichs die in 1902 haar bosbezit rond de Arnhemse Bovenweg aan de gemeente Rijsenburg schonk. Zoals vaker in die tijd wilde de gemeenteraad dat aanbod aanvankelijk niet accepteren. Dit soort percelen werd vaak weggeschonken omdat de eigenaar het onderhoud niet meer kon betalen. Bovendien maakte de weduwe het voorbehoud dat het bos niet bebouwd mocht worden. Maar burgemeester Van Heemstra was voorstander en wist de raad te overtuigen. (Overgenomen uit ‘Heg en Steg’ van Dick Steenwijk
Uitgeverij Stichting Kleine Geschiedenis van de Heuvelrug, 2000
isbn 90-6720-236-3).

In februari 1920 behandelt B&W van Rijsenburg een voorstel tot de bouw van een ambtswoning voor de gemeentesecretaris. De discussie over dit voorstel in de Raad had betrekking op de aanbestedingsprocedure (het onvoldoende publiekelijk stellen van de aanbesteding), de hoogte van de bouwsom (een kleine gemeente als Rijsenburg kan zich dat niet veroorloven) en de haast die B&W wilden maken (er zijn genoeg ambtenaren die lang moeten wachten op een geschikte woning). Uiteindelijk heeft de Raad ingestemd met het voorstel van B&W met een stemverhouding van 4 tegen 3 en 1 onthouding van stem:
“Besloten tot de stichting van ene woning ten behoeve van de gemeentesecretaris en waarvan de kosten geraamd worden op fl 13.000.”

De opdracht is gegund aan aannemer Geijtenbeek uit Driebergen. In eerste instantie waren er twee offertes. Van de heer T. de Bruin uit Polsbroek (fl 15.900,–) en de heer Geijtenbeek uit Driebergen. De eerste offerte van Geijtenbeek was fl 16.825,–. De offerte is bij het Raadsvoorstel teruggebracht naar fl 13.325,–, waarbij ook het huis eenvoudiger van opzet moest worden.

Het huis is altijd in bezit van de gemeente geweest. De eerste bewoner was gemeentesecretaris Sas, die er tot aan zijn overlijden in 1926 heeft gewoond. Hij woonde daar met zijn vrouw en zijn 2 kinderen (beiden geboren in het huis). Het huis is tot de jaren ’50 door verschillende gemeentesecretarissen (en hun dienstbodes) bewoond.
Vanaf 1940 tot 1943 is de heer N.P. Duijffjes gemeentesecretaris geweest. In 1943 heeft de bezettende macht de bewindvoering overgenomen. Van 1945 tot 1951 heeft de heer Duijffjes zijn taak als gemeentesecretaris weer op zich genomen.

In de jaren vijftig is het huis door gemeente verhuurd aan particulieren. Vanaf 1956 tot en met 2007 heeft mevrouw van der Meulen er gewoond. Vanwege een val van het balkon als gevolg van achterstallig onderhoud, is zij invalide geraakt en na een lange juridische strijd heeft zij om niet tot haar dood in het huis mogen wonen. In december 2007 is zij overleden en in september 2008 is het huis door de gemeente te koop gezet, met een speciale biedingsprocedure waarbij, naast de prijs, ook een plan moest worden ingediend voor een duurzame verbouwing.

In de gemeentelijke en streekarchieven zijn de oorspronkelijke kadastrale tekeningen niet meer aanwezig, vanwege een fout met de digitalisering van de kaarten. De heer De Lanoy Meijer uit Driebergen die heeft gewerkt bij het Utrechts Archief, heeft in zijn vrije tijd de oorspronkelijke kadastrale kaarten op schaal ingetekend. Uit zijn tekeningen is  duidelijk te zien dat de serre en de aanbouw op een later tijdstip zijn aangebouwd. Links de situatie in 1920, rechts de situatie circa 1970.

kadastrale-tekening-20-augustus-1920kadastrale-tekening-circa-1970 POWER Kitty Wells

pure green coffee bean extract supplements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *