Subsidie

Een goede ingang voor een overzicht van bestaande subsidies is de website van subsidieadviesbureau Currency Connect.

Op Subsidietotaal vind je ook een overzicht van mogelijke subsidies.

Agentschap.nl, agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, verstrekt subsidies voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Afgezien van dit soort subsidies met een duidelijke bestemming kom je als particulier moeilijk voor een subsidie in aanmerking bij Senter Novem.

Voor subsidies voor monumenten is de site van het Restauratiefonds informatief.

Subsidie is bedoeld als een steuntje in de rug, om dingen te kunnen doen die je anders niet of moeilijk kunt realiseren. Tijdens de aanvraag voelt dat echter niet altijd zo.

Subsidieverstrekkers willen graag:

  1. heel precies weten waarvoor de subsidie wordt gevraagd (type materialen, leveranciers);
  2. subsidieaanvragen tijdig ontvangen;
  3. subsidie verlenen voor kosten die nog niet gemaakt zijn.

Dat heeft een zekere logica vanuit de subsidieverstrekker want:

  1. je wilt natuurlijk wel weten waarvoor je subsidie geeft;
  2. de aanvraag in je eigen proces inpassen en soms vergader je maar 1 of een paar keer per jaar;
  3. en als iets al is gerealiseerd, is er kennelijk geen subsidie meer nodig.

Als aanvrager is het lastig, want:

  1. het is een hele puzzel om te bedenken welke maatregelen je wilt nemen, ook omdat deze onderling samenhangen;
  2. de momenten waarop je een aanvraag kunt doen zijn vaak schaars ook omdat de subsidiepot maar een of twee keer per jaar vol is en soms dezelfde dag weer leeg;
  3. als je weet wat je wilt en je hebt een contract met een leverancier dan wil je het ook laten uitvoeren, zeker als het onderdeel is van een grotere renovatie en schiet je liever voor dan dat je wacht op de (mogelijke) subsidieverlening.

Subsidies zijn dus het meest geschikt als je kunt kiezen wanneer je je duurzame maatregelen toepast en het moment niet cruciaal is. Als je bijvoorbeeld zonnecellen wilt plaatsen, maar het niet zoveel uitmaakt of dat dit jaar of volgend jaar gebeurt, dan kun je je subsidieaanvraag goed voorbereiden en rustig wachten tot de beslissing genomen is.

Als je zoals in dit project gaandeweg aan het uitvinden bent welke maatregelen je wilt nemen en dat vervolgens op korte termijn wilt doen omdat het past binnen een integraal concept en ze ook nog eens experimenteel zijn, is het aanvragen van subsidies lastig.

Naast deze belangentegenstelling is er nog een paradox in het proces van subsidieaanvraag en subsidieverstrekking. Subsidieaanvragen moeten zeer gedetailleerd en op tijd worden ingediend. Een strak aan termijnen gebonden proces dat van de aanvrager volledige transparantie vraagt.  Het proces van verstrekking is minder transparant, de beslissing op de subsidieaanvraag wordt in een commissie genomen, de behandeltermijn is niet altijd bekend en wordt soms verlengd. Het invullen van de formulieren is bewerkelijk.

Een medewerker van de subsidieverlener die snapt waar het over gaat en je door procedures en formulieren wil loodsen helpt enorm.

Zonder die hulp is het aanvragen van subsidie voor de vastbesloten doorzetters. real afraid Im

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *